top of page
Reflexology

רפלקסולוגיה

גם לך מגיע טיפול

רפלקסולוגיה היא גישה טיפולית שנוצרה במהלך המאה ה-20 ומתמקדת בחקירת היקפים המשתנים שבין גוף, נפש ותנועה. השם "רפלקסולוגיה" מקורו במילה הלטינית "reflexus" שמשמעותה "החזרה" או "השקפה", ובגרמנית "reflektor" שמשמעותה "מראה". הגישה משתמשת בתנועה ככלי עיקרי למחקר, הבנת תהליכים, והטיהור של מחשבות ורגשות.

רפלקסולוגיה מתמקדת בזיהוי רפלקסים, שהם תנועות לא נשלטות במודעות, ובהשפעתם על התהליכים הפיזיים והנפשיים של האדם. המתודולוגיה מתקנת תנועות באמצעות תרגולים פיזיים ומתמקדת בניהול התחושות והרגשות שמתגלות בזמן התנועה. דרך התרגולים והתנועה, טובעות השינויים הרגשיים והנפשיים בתגובות הפיזיות והחיים היומיומיים של האדם.

ברקע היסטורי, רפלקסולוגיה התפשטה בעיקר במהלך המאה ה-20. הגישה התפשטה במגוון תחומים, כולל טיפול פיזיות, תיקשורת, טיפוח וחינוך. תחום הרפלקסולוגיה כלל מגוון של שיטות וגישות, כולל גישות במנות מכוונות (כמו גיוון מוזלר), גישות המתמקדות בהקשבה לחוויית הגוף (כמו פלדנקרייז) ועוד.

מרכזים רבים התחילו להשתמש ברפלקסולוגיה כחלק מתהליכי הטיפול המשלימים או האלטרנטיביים. הגישה מתמקדת בגישה מגוונת ואישית לטיפול, המשתמשת בתנועה כדי לחקור ולשנות את המימדים הפיזיים והנפשיים של האדם.

bottom of page